Privatlivspolitik

ABOUTRACKETS.COM (SPORT 24 A/S, CVR-nummer: 13824606) er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine data.


Kontaktoplysninger

ABOUTRACKETS.COM er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til ABOUTRACKETS.COM kan ske via nedenstående kontaktoplysninger:

ABOUT RACKETS
Skærskovgårdsvej 7
8600 Silkeborg

kundeservice@aboutrackets.com og / eller +45 30 21 39 00


Behandling af personoplysninger

ABOUT RACKETS er underlagt databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og enhver behandling personoplysninger om dig der handler online på ABOUTRACKETS.COM, sker under iagttagelse af ovenstående databeskyttelsesretlige regler. ABOUTRACKETS.COM er jf. databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på vores hjemmeside: www.aboutrackets.com.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser. 

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Privatlivspolitik") beskriver, hvorledes ABOUTRACKETS.COM ("ABOUT RACKETS", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via ABOUT RACKETSs hjemmeside; www.aboutrackets.com ("Hjemmesiden").

ABOUT RACKETS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til ABOUT RACKETS kan ske via ovenstående kontaktoplysninger.

 Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside www.aboutrackets.com, indsamles personoplysninger om dig. Dette gælder bl.a. følgende oplysninger:

Ip-adresse

Netværksposition

Information om hvilken enhed du benytter

Søgeord du anvender på hjemmesiden

Information om hvilken browser du anvender

Vi indsamler personoplysninger om hjemmesidebesøgende med følgende formål:

Målrette annoncer du ser på vores hjemmeside

Optimal administration og drift af vores hjemmeside.

Vi indsamler oplysningerne på baggrund af dit samtykke, du afgiver via Cookiebanneret, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1, litra a. Læs mere om indsamlingen af personoplysninger, via cookies, på https://www.aboutrackets.com/cookies/. Oplysninger der indsamles som led i administration og drift af hjemmesiden (som er nødvendig for brug af hjemmesiden) anvendes vores legitime interesse jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.  

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaringen. Dit samtykke er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 Kunder

2.1        Ved køb af produkter

Når du køber et produkt på vores hjemmeside: www.aboutrackets.com, er det nødvendigt for os at indsamle følgende personoplysninger om dig:

Navn

Adresse

E-mail

Telefonnummer

Betalingsoplysninger

Formålet med behandlingen er at kunne levere produktet til dig og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, som led i dit køb. Herunder for at administrere dine rettigheder til at kunne returnere og reklamere.

Som behandlingsgrundlag anvender vi den kontraktretlige forpligtelse der opstår som led i dit køb. Denne behandlingshjemmel følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I tilfælde hvor oplysninger om dit køb er af bogføringspligtig karakter, opbevares disse oplysninger i 5 år, jf. bogføringslovens §10.


2.2        Ved support

Når du henvender dig til vores kundeservice, via vores anmodningsblanket, er det nødvendigt for os at indsamle følgende personoplysninger om dig:

E-mail

Relevante ordreoplysninger

Formålet med behandlingen er at yde support samt besvare spørgsmål vedrørende vores produkter. Behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse som består i at kunne yde kundeservice. Denne behandlingshjemmel følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

 Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt at, vi indsamler følgende personoplysninger om dig:

Navn

Mailadresse

Adresse

CVR-nummer

Formålet med behandlingen er opretholdelse af vores leverandør-/samarbejdsaftaler eller at etablere nye leverandør-/samarbejdsaftaler. For eksisterende leverandører og samarbejdspartnere sker behandlingen på baggrund af den kontraktretlige forpligtelse, som led i vores aftale. Denne behandlingshjemmel følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Ved etablering af nye aftaler sker behandlingen på baggrund af den legitime interesse, som består i at drifte og udvikle ABOUTRACKETS.COM. Denne behandlingshjemmel følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi opbevarer oplysningerne opbevares i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Typisk vil oplysninger vedr. leverandører og samarbejdspartnere blive slettet efter aftalens ophør. I tilfælde hvor personoplysninger opbevares, som led i samarbejds-/leverandørforholdet, og er af bogføringspligtig karakter, opbevares disse oplysninger i 5 år, jf. bogføringslovens §10.

 Jobansøgere

Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter. 

Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.

Vi anvender Elvium som led i rekrutteringsprocessen, hvor din ansøgning med dertilhørende bilag bliver opbevaret under rekrutteringsprocessen.

Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på baggrund af dit samtykke samt vores legitim interesse. Samtykke indhentes i forbindelse med referencer. Det er samtidig i vores legitime interesse at behandle dine oplysninger i din ansøgning og dertilhørende bilag, da dette gøres med henblik på at finde den rette kandidat. Vi gemmer din ansøgning med bilag indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive opbevaret i 6 måneder.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet.             

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at logge på Elvium, hvor du kan rette og slette i dine egne oplysninger.

 Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5. Ydermere er følgende foranstaltninger indført for at sikre behandlingen af personoplysninger:

ABOUT RACKETS har indført politikker for databeskyttelse der beskriver passende håndtering og anvendelse af personoplysninger.

ABOUT RACKETS har i fornødent omfang implementeret relevante IT-backup.

ABOUT RACKETS har i fornødent omfang implementeret en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.


Videoovervågning

Som led i sikkerhedsforanstaltningerne omkring ABOUT RACKETSs fysiske rammer, er der videoovervågning på området. ABOUT RACKETS vil til enhver tid sikre, at al brug af videoovervågning, vil ske i overensstemmelse med tv-overvågningsloven.

I det tilfælde, hvor videoovervågning benyttes ved vej, gade, plads eller lignende områder, som benyttes til almindelig færdsel, så vil ABOUT RACKETS registrere det i politiets register over tv-overvågningskameraer (POLCAM).

Alle optagelser gemmes i 30 dage hvorefter de slettes.


Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  


Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.


Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger, herunder CRM-systemer samt eksterne marketingskonsulenter. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til fragtfirmaer og inkassofirmaer.

ABOUT RACKETS anvender tredjepartsprogrammet Raptor Smart Advisor (RSA). RSA udvikles og drives af virksomheden Raptor Services A/S. RSA indsamler og behandler adfærdsdata, når du besøger og handler med ABOUT RACKETS. Samarbejdet betyder at data, der bliver dannet på vores website, bliver bearbejdet, således at indholdsmæssig relevans sikres for dig på såvel website som i nyhedsbreve. De indsamlede og bearbejdede data bliver ikke videregivet eller solgt på nogen måde. Al data er sikret mod uautoriseret adgang, og behandles i overensstemmelse med Dansk lovgivning.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande, som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, angivet ved gyldige overførelsesgrundlag jf. databeskyttelsesforordningens kapitel V, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.


Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande

Dine personoplysninger kan i nogen tilfælde overføres til samarbejdspartnere, leverandører eller andre parter som befinder sig udenfor EU/EØS-området. Når sådanne eksterne parter anvendes, tager vi de nødvendige forholdsregler for at imødekomme samt overholde databeskyttelsesforordningens Kapitel V om « Overførsler af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer ».

Personoplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med,

at du har givet samtykke til indsamling af cookies, på vores hjemmeside, til brug for præferencer, statistik og/eller marketing bliver overført til:

Facebook, USA

Google, USA

Pinterest, USA

Microsoft, USA

Snapchat, USA

at du kontakter os ved hjælp af følgende sociale medier:

Facebook, USA

Instagram, USA

Pinterest, USA

Vi har sikret os, at der er et lovligt grundlag for overførsler til ovenstående datamodtagere i form af EU’s standardkontrakter (standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679) jf. databeskyttelsesforordningens art. 46, stk. 2, litra c og, at oplysningerne bliver behandlet under tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger samt indgåede aftaler omkring databehandling og fælles dataansvar. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger. Hvis der vha. sociale medier offentliggøres kundeudtalelser eller lignende, anvender vi samtykke som hjemmel for behandling.

Hvis du vil vide mere om de overførselsgrundlag, som berører dig, kan du kontakte os via
Kundeservice@aboutrackets.com og / eller +45 30 21 39 00.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det formål de er indsamlet til, eller når vi ikke har et retsligt grundlag til at opbevare dem længere.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Altid gode tilbud, hurtig levering og 365 dages fuld returret

Hos ABOUT RACKETS har vi massevis af udstyr nedsat, så du altid sikres en god handel. Din bestilling bliver afsendt fra vores lager i Danmark indenfor 1-2 hverdage og du har hele 365 dage til at beslutte, om du ønsker at beholde de bestilte varer.

Se alle padel bats